Mayabang meets Masungit

Tsapter 1 - Ang Unang Pagkikita.

Tsapter 2 PART 1 - Ang Makisig na Prinsipe

Tsapter 2 PART 2 - 1 Point!

Tsapter 3 - Ang Mayabang at ang Prinsipe

Tsapter 4 - Ang Multo (AWOO!)

Tsapter 5 - FRIENDS!?

Tsapter 6 - Masamang balak!?

Tsapter 7 - Sige lang, sandal ka lang

Tsapter 8 - Ang Pagbabalik ng Prinsipe

Tsapter 9 - Sino ka LY?

Tsapter 10 - Selosan Blues

Tsapter 11 - Catch me I’m Falling

Tsapter 12 - Spell E-P-A-L

Tsapter 13 - Spell E-P-A-L AGAIN

Tsapter 14 - Hindi ka nag-iisa

Tsapter 15 - My Very Merry Christmas with You

Tsapter 16 - Rebelasyon

Tsapter 17 - Ang Pagbabalik

Tsapter 18 - Engkwentro

Tsapter 19 - Ang Bagong Delubyo

Tsapter 20 - Maling Akala

Tsapter 21 - Ang Pagtakas

Tsapter 22 - Ang Pagtatapat

Tsapter 23 - Tamang Hinala kasi

Tsapter 24 - Sugatang Puso

Tsapter 25 - Now you know

Tsapter 26 - Ang Bagong Simula

End of Story ;P

Short URL for this post: http://tmblr.co/Zy4yby